Senzaparty.net | festivaly | RfP: Opět zelenáme a opět budeme zase trochu čistější

RfP: Opět zelenáme a opět budeme zase trochu čistější

15.6.2012 18:34 Pepíno | festivaly
 

Podporovaná ekologická doprava, přes 50 stanovišť s koši na tříděný odpad, separační linka s kapacitou přes 100 tun odpadu nebo alternativní zdroje energie. Však už to u nás znáte...

A k tomu osvěta, každodenní sběr odpadků, prostor pro neziskové organizace… Je opravdu mnoho aktivit, prostřednictvím kterých bude blížící se Rock for People obhajovat své prvenství na poli šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Stejně jako v předchozích ročnících bude i letos Festivalpark v Hradci Králové zásoben osvědčenými green-pointy, neboli trojsestavami košů na separovaný odpad, kam lze odkládat plasty, papír a hliník. Mimo samotný areál, tedy především ve stanovém městečku a na přilehlých plochách, budou green-pointy navíc doplněny koši na sklo.

Novinkou je mobilní třídící linka, kterou organizátoři RfP nechali sestavit a inovovat na základě zkušeností z minulých let. Festivalovou třídící linkou projde během osmi dnů 100 % odpadu generovaného v průběhu celého festivalu i po něm, přičemž jen vloni bylo takto vytříděno kolem 80 tun odpadů.

„Jsem přesvědčen, že pokud se osvědčí nová linka, celkový úklid areálu máme vyřešený, dále pak můžeme jen mírně vylepšovat a inovovat. Jednoduše řečeno, jako jediný festival u nás už dnes uklízíme dočista a veškerý odpad generovaný v areálu festivalu kompletně třídíme,“ vysvětluje Štěpán Suchochleb, který má ekologický program v týmu RfP na starosti.

Certifikace Čistý festival, jíž byl Rock for People za svůj přístup k životnímu prostředí oceněn a která se týká mimo jiné i podpory hromadné dopravy nebo alternativních zdrojů energie, není jedinou významnou trofejí. Festival byl rovněž v minulém a předminulém roce odměněn nejrespektovanějším titulem v této oblasti, kterou je celoevropská cena Green & Clean Award od evropské asociace festivalů Yourope a celosvětové asociace A Greener Festival.

Jak uvedeno, Rock for People je tradičním účastníkem projektu Čistý festival, na němž každoročně participuje 20 tuzemských open air festivalů se společným cílem: vytřídit co největší množství odpadu. Projekt, který podporuje společnost Ekokom, ocenil RfP prvenstvím v této kategorii už v minulém a v předminulém roce.

Systém třídění je pod dohledem samostatného týmu 200 dobrovolníků, kteří pracují nepřetržitě ve třísměnném provozu. Jedná se povětšinou o návštěvníky festivalu, kteří jsou pro provoz třídící linky i úklid areálu naprosto nepostradatelní. Odpad je z areálu svážen pomocí bezhlučných ekologických čtyřkolek na elektrický pohon, které jsou v permanentním provozu. Po vzoru minulého roku ani letos nebude podceněn separovaný sběr gastroodpadu u stánkařů a veškerých provozů v zázemí festivalu.

Všechna sběrná místa jsou během festivalu důsledně monitorována a průběžně vyprazdňována, jejich obsah je následně tříděn pomocí linky v zázemí festivalu a poté do velkokapacitních kontejnerů. Linka umožňuje současné třídění dvou recyklovatelných komodit, navíc je použitelná i na jiných akcích mimo RfP. Díky ní se výrazně urychlí práce za pomoci méně pracovních sil.

A kde vlastně tříděný odpad skončí? Z třídících linek putuje dále ke zpracovatelům, kteří jej využijí - v případě kelímkových plastů nejčastěji na výrobu dlaždic, laviček nebo protihlukových stěn, papír recyklují pro papírové obaly a sklo použijí jako příměs do stavebních materiálů nebo z něj dále vyrábí potravinářské sklo. K tomuto koloběhu a jeho výsledkům přispívají významnou měrou i svědomití návštěvníci Rock for People!

diskuze

  • Buď první kdo napíše!
ver. 5.0 Generováno : 10.06.2023 7:20 © 2003 - 2023 Intercop | 2007 - 2023 design inspirated by Hedesign